Ύστερα από τις αρχαιρεσίες της 15/01/15 προέκυψε η παρακάτω σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου:

 

Πρόεδρος                        Κουμπούρας Ιωάννης

Α΄Αντιπρόεδρος              Μπούρμπουλας Κώνσταντίνος

Β΄Αντιπρόεδρος               Γιωτάκης Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας              Πιερράκος Γιώργος

Ειδ. Γραμματέας              Αθανασιάδου Δήμητρα

Εφορος                              Μάραντος Κωνσταντίνος

Μέλος                                Σούρμπη Στέλλα

Αναπληρωματικά μέλη :

Αλτόκας Χρήστος

Αλιμπουτάνης Αποστόλης

 
Αρχική     |     Τμήματα     |     Διοίκηση     |     Φωτογραφίες     |     Επικοινωνία
Copyright (c) 2010 Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω.